Membres

El CEDH – UAB té com a finalitats principals la promoció i potenciació de l’estudi i investigació dels drets humans i dels drets fonamentals, així com de qualsevol tema relacionat amb aquests àmbits i el Dret Constitucional o Europeu.

Membres CEDH-UAB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.


Director
Juan Carlos Gavara de Cara

Catedrátic de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic).

JuanCarlos.Gavara@uab.es

Secretari
José Carlos Remotti Carbonell

Professor Agregat de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic).

JoseCarlos.Remotti@uab.es

Investigadors: Professors de la UAB

Montserrat Gispert Bosch

Professora de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic).

Montse.Gispert@gmail.com

Jorge Pedemonte Marino

Professor de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic).

Jorge.Pedemonte@uab.cat

Abel Andrade Ortiz

Professor de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic).

Abel.Andrade@uab.cat

Mercè Sales Jardí

Professora de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic).

Merce.sales@uab.cat

Ricard Brotat Jubert

Professor de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic).

Ricart.Brotat@uab.cat

Josep Algarrada Mengual

Professor de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic).

Jose.Algarrada@uab.cat

Antoni Roig Batalla

Professor Titular de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic).

Antoni.Roig@uab.cat

Investigadors: Membres externs amb vincle amb la UAB (emèrits, excedència, canvi d’Universidad)

Francesc de Carreras Serra

Catedràtic jubilat de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic).

Francesc.deCarreras@uab.cat

Francesc Guillén Lasierra

Secretari Seguretat Pública – Generalitat de Catalunya.

FGuillen@gencat.net

Josu de Miguel Bárcena

Professor Titular de D. Constitucional (Universidad de Cantabria).

JesusMaria.deMiguel@unican.es

Daniel Capodiferro Cubero

Profesor Ayudante Doctor en la UNED.

DCapodiferro@der.uned.es

Col·laboradors permanents:

 • Dra. Yolanda Gómez, UNED.
 • Dr. Antoni Rovira i Dra. Matilde Gurrera, Universidad Autónoma de Madrid.
 • Dr. David Marrani, Institute of Law-Jersey (UK)
 • Dr. Pasquale Policastro, Universidad de Szczecin (PL)
 • Dra, Laurence Vanin, Universidad Sud-Toulon.Var (FR)
 • Dra. Paola Bilancia, Universidad de Milà (IT)
 • Dra. Eva Poptcheva, Investigadora-analista, Parlamento Europeo
 • Sr. Jordi Freixes, Consell de MontesGarantíes Estatutàries.
 • Sra. Laura Román. Universitat Rovira i Virgili.
 • Sra. Neus Sol. Universitat Rovira i Virgili.
 • Dra. Sabrina Ragone, Professoressa associata di Diritto Pubblico Comparato, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna
 • Dra. Laura Cappuccio, Professoressa associata di Diritto Pubblico Comparato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II
 • Dra. Eva-Maria Poptcheva, Investigadora-analista – Servei Científic del Parlament Europeu
 • Dra. Bettina Steible, Profesora de Derecho Constitucional, Universitat Oberta de Catalunya.
 • Sra. Eva Soria Puig, Institut Ramon Llull, colaboradora docente en la Universitat Oberta de Catalunya

Som una universitat capdavantera que imparteix una docència de qualitat i excel·lència, diversificada, multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous models de l’Europa del coneixement. La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i el caràcter innovador de la seva recerca.

Follow Us
Contacta amb nosaltres

Adreça
Carrer de la Vall Moronta, S/N
Edifici B2, Bellaterra,
08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Telèfon
93.581.22.38
Email
JuanCarlos.Gavara@uab.es