Grup de recerca

El CEDH – UAB té com a finalitats principals la promoció i potenciació de l’estudi i investigació dels drets humans i dels drets fonamentals, així com de qualsevol tema relacionat amb aquests àmbits i el Dret Constitucional o Europeu.

Grup de recerca consolidat en Dret Constitucional Europeu i Drets Fonamentals

El Grup de Recerca en Dret Constitucional Europeu i Drets Fonamentals es un grup d’alt nivell que ha obtingut nombrosos reconeixements i que és present en el debat científic internacional i europeu. Constitueix la continuació del Grup de Recerca SGR 767 Dret Constitucional Europeu, que s’amplia amb la incorporació del Grup de Recerca en Drets Fonamentals, grup propi de la UAB.

Grup es composa de 12 membres, manté una col·laboració permanent amb prestigiosos juristes,  forma part de xarxes internacionals i europees d’alt nivell i estableix sinèrgies amb el Centre d’Estudis de Drets Humans i la Jean Monnet Chair ad personam in European Constitutional Law and Economic Governance.

Membres del grup

 • Teresa Freixes
 • Juan Carlos Gavara
 • José Carlos Remotti
 • Mercè Sales
 • Josu de Miguel
 • Daniel Capodiferro
 • Francesc Mancilla
 • Ricard Brotat
 • Francesc Guillén
 • Nuria Saura
 • Bettina Steible
 • Eva Soria

Col.laboradors permanents

 • Dra. Yolanda Gómez, de la UNED.
 • Dr. Antoni Rovira i Dra. Matilde Gurrera, de la Universitat Autònoma de Madrid.
 • Dr. David Marrani, Institute of Law-Jersey (UK)
 • Dr. Pasquale Policastro, Universitat de Szczecin (PL)
 • Dra, Laurence Vanin, Universitat Sud-Toulon.Var (FR)
 • Dra. Paola Bilancia, Universitat de Milà (IT)
 • Dra. Eva Poptcheva, Investigadora-analista, Parlament Europeu
 • Sr. Jordi Freixes, Consell de Garantíes Estatutàries.
 • Sra. Laura Román. Universitat Rovira i Virgili.
 • Sra. Neus Sol. Universitat Rovira i Virgili.
 • Dr. Francesc de Carrerras. Catedràtic de Dret Constitucional.
 • Sr. Mateu Vilaseca, Marcel – Professor de D. Constitucional – Universitat Oberta de Catalunya.
 • Dra. Sabrina Ragone – Investigadora García Pelayo – Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid).
 • Dra. Laura Cappuccio – Investigadora de Derecho Constitucional – Università degli Studi Federico II di Napoli.
 • Sr. Caspar Visser – Jurista lingüista. Tècnic de suport a la recerca UAB.
 • Sra. Julia Lladós – Doctoranda UAB. Col·laboradora de la Càtedra Jean Monnet.

Xarxes amb les que el Grup de Recerca en Dret Constitucional Europeu i Drets Fonamentals manté col·laboració estable

 • FRANET. Agència Europea de Drets Fonamentals de la UE
 • EIGE. Institut Europeu per a la igualtat de gènere
 • ECONET. European Constitutional Network.
 • Casa Asia.
 • GES. Gabinet d’Estudis Socials.
 • MPDL. Movimiento por la Paz y la Libertad.
 • IED. Instituto Europeo de Derecho.
 • EIPA. European Institute of Public Administration.
 • AIDC. Acadèmia Internacional de Dret Constitucional.
 • Grup d’experts jurídics de la Comissió Europea.
 • Servei de recerca del Parlament Europeu.
 • Servei de recerca del Tribunal Europeu de Drets Humans.
 • Xarxa Jean Monnet Chairs.
 • AMIT. Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas.
 • Grande Muraille Verte.
 • Fundació Universitària Martí l’Humà.
 • Reial Acadèmia de Doctors.

Col·laboració a través dels Seminaris metodològics de la Línia de Doctorat Dret Constitucional Europeu

Nottingham Trent (Dr. Matt Henn), Greenwich (Dra. Olga Martín-Ortega), Marmara de Istanbul (Dr. Ibrahim Kaboglü), do Minho (Sra. Alessandra Silveira), Nova de Lisboa (Dr. Nuno Piçarra), MGIMO de Moscou (Dr. Mark Entin), Institute of Law-Jersey (Dr. David Marrani), UCLA-Los Angeles (Dr. Gonzalo Freixes), Roma Tre (Dr. Stefano Cicconetti), Sczcecin (Dr. Pasquale Policastro i Dr. Kesra Nermend), Sud-Toulon-Var (Dr. Pascal Richard y Dra. Laurence Vanin).


Altres col.laboradors

 • Dra. Laura Ammannati, Universitat de Milà.
 • Dra. Elena Azaola, CIESAS (México).
 • Dr. Andrzej Balaban, Universitat de Szczecin.
 • Dr. Francisco Balaguer Callejón, Universitat de Granada.
 • Dra. María Luisa Balaguer Callejón, Universitat de Màlaga.
 • Dr. Antonio Bar Cendón, Universitat de València.
 • Sra. Fifi Benaboud. Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe.
 • Sra. Belén Bernaldo de Quirós. Commission européenne
 • Sr. Carlos María Bru Purón, notari, President del Consell federal espanyol del Moviment Europeu.
 • Dr. Carlos de Cabo. Universidad Complutense de Madrid
 • Dr. Gregorio Cámara Villar, Universitat de Granada
 • Dr. Paolo Carnevale, Universitat de Roma Tre.
 • Dra. Maria Casado. Directora Observatori Bioètica.
 • Dr. Emilio Castorina. Universitat de Catania (Coordinador Xarxa ECONET).
 • Dr. Stefano Cicconnetti, Universitat de Roma Tre.
 • Sr. Santi Cucurella, historiador, Fundació Universitària Martí l’Humà.
 • Dra. Cristina Elías, UNED/FRA.
 • Sra. Montserrat Enrich, lletrada del Tribunal Europeu de Drets Humans, directora del Servei de Recerca del Tribunal.
 • Dr. Mark Entin, Universitat MGIMO de Moscou. Embaixador.
 • Dra. Ivanna Paola Fernández Martinet, jurista.
 • Sr. Xavier Freixes Montes, historiador, Instituto Europeo de Derecho.   
 • Dr. Gonzalo Freixes, jurista, UCLA (EE.UU).
 • Dra. Elisabetta Frontoni, jurista, Universidad de Roma Tre.
 • Sra. Maria Ángels Gensana, Institut Català de la Dona.
 • Sr. José Mª Gil Robles, President de l’Acció Jean Monnet. Ex-president del Parlament Europeu.
 • Dra. Sara González. Universidad Complutense de Madrid, Presidenta de AUDESCO (ECSA-Spain).
 • Sra. Agnès Hubert. Commission européenne. BEPA. Cabinet Durao Barroso.
 • Dra. Julia Iliopoulus-Strangas. University of Athens.
 • Sra. Joana Marí Cardona, jurista, Agència catalana de protecció de dades.
 • Dr. Joan Martí Arjona, Universitat de Chicago.
 • Dr. Miguel Martínez Cuadrado, Universitat Complutense de Madrid.
 • Dra. Eva Martínez Sempere. Universidad de Sevilla.   
 • Dra. Maria Grazia Melchionni, Universidad La Sapienza.
 • Dr. José Antonio Montilla Martos, Universitat de Granada.
 • Dra. Silvia Nicolai. Universitat de Cagliari.
 • Dr. Miguel Ontiveros, UNAM.
 • Sra. Flora de Pablo. AMIT.
 • Sra. Eulàlia Pascual, jurista, Grup Roda Ventura.
 • Dr. Otto Pfersmann. Universitat de París I.
 • Dr. Fausto de Quadros. Universitat de Lisboa.
 • Sr.  Ferran Rodríguez. Advocat/FRA.
 • Dr.  Andrea Romano. Università di Messina (Itàlia).
 • Sra. Lucero Saldaña, Universidad de Puebla.
 • Dr. Joaquín Sarrión. UNED/FRA.
 • Dr. Samuel Schmitdt. Universidad Nacional de Ciudad Juárez (México).
 • Dr. Giovanni Serges, Universitat de Roma Tre.  
 • Dra. Julia Sevilla. Universitat de València.
 • Sra. Francisca Tarazaga. Presidenta de la Unió de Dones per Europa (Moviment Europeu).
 • Dr. Antonio Torres del Moral, Universitat Nacional d’Educació a Distància.
 • Sra. Asunción Ventura. Universitat Jaume I de Castellón. Fundación Isonomía.
 • Dra. Carmina Virgili. AMIT. (col·laboració habitual, cursos i seminaris).

Som una universitat capdavantera que imparteix una docència de qualitat i excel·lència, diversificada, multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous models de l’Europa del coneixement. La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i el caràcter innovador de la seva recerca.

Follow Us
Contacta amb nosaltres

Adreça
Carrer de la Vall Moronta, S/N
Edifici B2, Bellaterra,
08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Telèfon
93.581.22.38
Email
JuanCarlos.Gavara@uab.es