Justificació

El CEDH – UAB té com a finalitats principals la promoció i potenciació de l’estudi i investigació dels drets humans i dels drets fonamentals, així com de qualsevol tema relacionat amb aquests àmbits i el Dret Constitucional o Europeu.

Background Image

Finalitats principals

El CEDH – UAB té com a finalitats principals la promoció i potenciació de l’estudi i investigació dels drets humans i dels drets fonamentals, així com de qualsevol tema relacionat amb aquests àmbits i el Dret Constitucional o Europeu. El CEDH implica la formació d’una unitat d’investigació en aquestes temàtiques per compartir objectius científics i per facilitar la coordinació de l’activitat.

Promoció i potenciació de l’estudi i investigació dels drets humans i dels drets fonamental

En el CEDH s’ha integrat el Grup de Recerca consolidat en Dret Constitucional Europeu i Drets Fonamentals que és un grup d’alt nivell que ha obtingut nombrosos reconeixements i que està present en el debat científic europeu. Aquest Grup consolidat és la continuació de el Grup de Recerca consolidat de Dret Constitucional Europeu, ampliat per la incorporació del Grup de Recerca en drets fonamentals com a grup propi de la UAB.

El Grup de recerca consolidat “Dret Constitucional Europeu” és un grup que ha estat pioner a Europa, entorn del Dret Constitucional Europeu i el multilevel constitutionalism i en l’aplicació de la perspectiva de gènere a l’anàlisi jurídic. Durant el període 2005-2008 va realitzar 11 projectes de recerca tant per a la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Unió Europea i altres administracions públiques de diferents països. El Grup de Recerca en drets fonamentals de la Universitat Autònoma de Barcelona s’havia dedicat bàsicament a analitzar aspectes concrets de el Dret Constitucional que han estat insuficientment tractats i necessiten una reconsideració per tenir un encaix adequat en el nostre Estat constitucional. En concret, en la temàtica de el Grup de Recerca han estat publicades diverses monografies pels seus integrants i s’ha participat i dirigit diversos projectes de R + D + I en la matèria específica de drets fonamentals.

Som una universitat capdavantera que imparteix una docència de qualitat i excel·lència, diversificada, multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous models de l’Europa del coneixement. La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i el caràcter innovador de la seva recerca.

Follow Us
Contacta amb nosaltres

Adreça
Carrer de la Vall Moronta, S/N
Edifici B2, Bellaterra,
08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Telèfon
93.581.22.38
Email
JuanCarlos.Gavara@uab.es